Kuva 14:13-14

“Mwitinya mwihagararire gusa, murebe agakiza Uwiteka ari bubazanire uyu munsi, kuko Abanyegiputa mwabonye uyu munsi mutazongera kubabona ukundi.Uwiteka ari bubarwanire, namwe mwicecekere.”