Isi dutuyemo ni icumbi, gakondo iri ijuru

‘’Naho twebweho iwacu ni mu ijuru, niho dutegereje umukiza ko azava ari we Mwami Yesu Kristo.’’ Abafilipi 3:20

Pawulo mu bunararibonye bw’iby’isi yabanje kubamo ataratungurwa na Yesu, yatanze impanuro zitandukanye. Mu nzandiko ze hari aho yasabaga amatorero yandikiraga gukura imitima yabo ku by’isi cyangwa se ibiboneka, kuko ari iby’igihe gito.

Kwari ukwibutsa ab’itorero kutirara ngo barye, baryame basinzire nk’abagezeyo, ahuwo ko nubwo batuye mu isi, imitima yabo ikwiye kuba mu ijuru. Yabifuzagaho kubaho nk’abatari iwabo.

Akenshi iyo umutu ageze ahantu hatari iwabo hari imyifatire ihinduka kuyo yari asanganwe, bitewe nuko ahasanze agomba kwiga kubaho yigengesereye, kugira ngo umunsi yahavuye hatazasigara amateka mabi ahasiga.

Nko mubihugu bikunda kubamo intambara hari igihe abantu bahungira mu birimo amahoro bagerayo bagatunga bagatunganirwa, bakubaka amazu bakorora ariko hari igihe banyirigihugu batera hejuru bagasaba ubutaka bwabo, hatitawe kubikorwa birimo bagasabwa gusubira iwabo.

Ninako umugenzi uri mu rugendo rujya mu ijuru amerewe, isi ayitekereza ko ari icumbi ry’igihe gito, ntabwo ayibona nkuzayitindamo, ninayo mpamvu ayibamo yigengesereye, nyuma y’igihe gito aziko amateka ashobora guhinduka urugendo rukagira iherezo, akimurwa mu gihugu cy’icumbi akajya muri gakondo.

Ibyo mu isi ntabwo bimuraje ishinga ahubwo arangariye ibyo mu gihugu yerekejemo, kuko aziko atinze gato abandi bagenzi bari kumwe bamusiga kandi byamubera bibi kugenda wenyine mu nzira. Isi ayireba nk’inzira anyuramo ahita, abayituyemo n’ibinezeza byo muriyo ntabitinzaho amaso, ntahangayikishijwe n’ibyo muri yo adafite kuko mu gihe gito araba asingiriye ubutunzi butagereranwa bubikiwe abera.

Ibirangaza byo mu icumbi ry’igihe gito ntibikwiye kutubuza gutumbira gakondo yacu twateguriwe, aho tutazongera kurira, kubabara, kurwara cyangwa gupfusha, ahubwo nimureke twiyongeremo imbaraga dukomeze tugende vuba bidatinze tuzabona ibihembo by’ibyo twaharaniye.

Imana ibahe umugisha!