Inyungu zibonerwa mu gukorera Imana

Hari abantu basobanukiwe neza impamvu zo gukorera Imana abo bantu ntibashidikanya kugukorera Imana ahubwo bahora banyotewe no gukora imirimo Imana ibategeka kuko bazi neza ko harimo inyungu nyinshi , Dore zimwe mu nyungu abantu bakorera Imana bagendana nazo .

1.Iyo ukorera Imana irakurinda

Iyo uri umukozi w’Imana,irakurinda kuko hari ibintu byayo uba ubitse muri wowe kandi bifite umumaro munini bishatse kuvuga ko ugendana isezerano ry’uburinzi aho uba uri hose ku bwuko uri umukozi wayo.

2.Iyo ukorera Imana ikwitaho

Kwitabwaho (care) ni ikintu cy’ingenzi mu buzima bw’umuntu ,iyo ukorera Imana ikwitaho ikamenya ibintu by’ingenzi ukeneye kuko hari n’ibyo dukenera ariko atari ingenzi,iyo uyikorera imenya ibyakugirira umumaro mu gihe cyawe bishatse kuvuga ko umenyerwa ibyo ukeneye.

3.Iyo ukorera Imana umenya ibyo ikunda n’ibyo yanga

Kumenya ibintu Imana ikunda n’ibyo yanga bigufasha mu nzira yawe yo gukiranuka,bikagutera kwishimirwa n’Imana kubw’ inzira zawe zigororotse zijyanye n’ugushaka kw’Imana.

4.Iyo ukorera Imana ujyendana ibindi byiringiro

Umuririmbyi wa yaririmbye agira ati “ Mfite ibyiringiro bifite ubugingo,mfite umugabane mu ijuru” bishatse kuvuga ko iyo ukorera Imana uko bikwiriye uba ufite umugabane ugeretse hejuru y’imigabane yo ku isi.

Ezekiya yakoreye Imana kandi ayikorera neza ,igihe cyarageze Imana imubwira ko agiye gupfa , arapfukama yibutsa Imana imirimo myiza yakoze nuko yayikorega Imana na yo irabyibuka imwongerera igihe cyo kubaho , mbese wowe urimo gukorera Imana iki cyatuma ubona inyungu ziturutse kuri yo , mbese wabasha gushira amanga ukavugira imbere y’Imana ibyo urimo gukora muri iyi minsi ? cyangwa biteye isoni .Gukorera Imana nta gihombo kirimo ahubwo bikore ubikunze uzabona inyungu zabyo kuko ntawayikoreye uzikorera amaboko .

Isabelle MANISHIMWE.