Ingaruka mbi zo kwimura Imana

Umukobwa w’umuvugabutumwa umwe muri Amerika yabajijwe ibibazo mu kiganiro mpaka gica kuri television, uwari uyoboye ikiganiro aramubaza ati kuki Imana yemeye ko habaho buriya bwicanyi buherutse kubera mu kigo cya Virginia?

Umukobwa yahise amuha igisubizo cyumvikana ati ntekereza ko Imana yababajwe bikomeye na biriya byose kuruta uko byatubabaje, ariko tumaze igihe tuyisaba kutuvira mu kigo, kutuvira muri guverinema, kutuvira mu buzima nk’umuntu w’umugabo ariko yarabyanze

Ese ni gute dushobora kwizera ko Imana yaduha umugisha ikanaturinda kandi tuyisaba kutuvira mu buzima? Dukurikije ibyo tumaze iminsi tubona birimo ubwicanyi, ibitero by’abiyahuzi, intambara n’ibindi, ibi byatangiriye kuri Madeleine Murray O hair wiyahuye afite icyifuzo cyo kutemera amasengesho akorerwa mu bigo by’amashuri kandi natwe twaravuze ngo yego

Kandi undi yavuze ko tudakwiye gusoma Bibiliya turi mu ishuri kndi iyi bibiliya ni nayo yigisha ngo ntukice, ntukibe, kunda mugenzi wawe nkuko wikunda, kandi twaravuze ngo yego

Na none Dr Benjamin Spock yavuze ko tudakwiye gukubita abana bacu mu gihe bakoze amakosa kubera ikigero barimo kuko nitubikora bizangiza ubumuntu bwabo( umuhungu w’uyu mu Dr yariyahuye) kandi bavuze ko umuhanga akwiye kumenya ibyo avuga, icyo gihe twaravuze ngo yego,

None turibaza impamvu abana bacu batagira umutimanama? Kuki batabasha gutandukanya ikibi n’icyiza? kuki batagira amarangamutima bakica abantu, ababyeyi babo ndetse nabo ubwabo bakiyica?

Muri make bizarangira tugarutse ku mwanzuro uvuga ko tuzasarura ibyo twabibye
Biratangaje kubona byorohera umuntu kuvuga ko yaretse Imana kandi akongera akibaza impamvu isi yahindutse kuzimu

Ese dutekereza dute ku byo bibiliya ivuga ko byoroshye kohereza ibintu bidafite umumaro bikagera kure mu kanya nk’ako guhumbya ariko byagera ku ijambo ry’Imana umuntu akabanza gufata umwanya wo kubitekerezaho cyane? biratangaje kubona ibiganiro nk’ibyo bihabwa agaciro gakomeye ariko ibivuga Imana ugasanga birabujijwe mu bigo by’amashuri no mu by’abikorera

Source social Media