Imana yanyigishije kuvuga indimi nyinshi ntarabyize mu ishuri

Nitwa Iyakabumbye Stefano nabaye ipfumbyi maze ukwezi kumwe mvutse, icyo gihe nibwo Mama yapfuye apfana na bakuru banjye batatu, nyuma gato Papa nawe yaje gupfa nyogokuru yagize icyifuzo kitari cyiza kuko atari akijijwe aravuga ati: “Uru
ruhinja rw’ ukwezi kumwe ntiruzakura turuhambane na nyina ariko Imana
ntiyabikunze kuko yari izi ko nzayikorera”.

Hari muka Data wacu we yaravuze ati: “Turere uru ruhinja”. Yandeze igihe gito kuko
atumvikanaga na nyogokuru. Iyo yazaga kwa Nyogokuru yaramubwiraga ngo niba uje
uhetse rwa ruhinja ntungerere mu nzu. Yaje kunanirwa rimwe ashaka kuntera icyuma
ariko Imana ntiyabikunda kuko yagize ubwoba. Nyuma yatangiye kujya andyamisha
ku kirago gishaje nta kenda kariho.

Byatumye ndwara ibisebe ku mubiri n’ubu ndabifite. Nyogokuru ubyara Mama
yaje kunjyana arandera yahura n’abafite inka akansabira amata, yahura n’ababyeyi
ati: “Mumunyonkereze”. Ku bw’iyo mpamvu sinzi ababyeyi nonse uko bangana, naje
gukura ngira imyaka 6 ntangira kumva ijwi ry’ Imana rimpamagara.

Inzara yarandiye kuko Marume yanyicishije inzara ngatungwa n’inkondo z’ibijumba. Naryaga umushogoro mubisi nagejeje mu myaka 10 meze nabi cyane ku bw’ibyo bibazo ariko se w’ impfubyi yarandebaga. Nageze mu myaka 11 narakokotse narashize.

Naje kuba kwa nyogokuru ubyara Mama rimwe baje kunyica ba marumwe mpungira mu baturage barampisha. Aho nabaye umugabo yari afite abagore 3 bose ngomba
kubakorera, bakanyicisha inzara natungwa n’ igihe nagiye guhingira umuntu tugasangira saa sita nize kuboha ibirago nkabyisasira nkabyiyorosa. Ijwi ry’ Imana
ryangezeho rimbwira ko izangirira neza nkazaba umugabo.

Nyuma naje kwiga gusoma, hari umuvugabutumwa watwigishaga gusoma no kwandika akatwigisha n’ ijambo ry’ Imana. Yatwigishije imyaka 3 mu rusengero ayo niyo mashuri yanjye kuko n’uwatwigisha nawe nta mashuri yari afite.

Ngeze mu myaka 8 naramubajije niba tuzahora twiga nta bihekane atwigisha ahita ampa ingwa ngo mwereke ibyo twakwiga nahise nandika umukororombya sinzi aho byavuye kuko ntari narigeze niga ibihekane. Kuva uwo munsi menya gusoma no kwandika nyuma maze gukura narabatijwe.

Mu mwaka w’ 1975 nagiye mu iyerekwa mbona ndi kuririmba indirimbo y’ Igiswahiri
mva mu iyerekwa naje gusura mubyara wanjye yari afite Radio nyifungura nshaka
kumva amakuru mu Kinyarwanda ndimo nshaka aho u Rwanda ruri nagiye kuri Radio
ivuga Igiswahiri icyantangaje ibyo bavuze narabyumvise.

Rimwe nari ndiho nganiriza abakristo 4 ari nijoro ngeze hagati numva Umwuka umbanye muke ijwi rirabura ngira iyerekwa mbona muri ya nzu turimo hajemo umucyo mbona umuzungu ansaba kumukurikira ngenda nsenga isengesho rya Data wa twese. Twageze ahantu hari urusengero rw’amatafari ahiye, twinjira mu rusengero dusanga hariyo abantu benshi wa muzungu abwira iryo teraniro ngo uyu muntu ntabwo yize ariko arabigisha mu Gifaransa mpabwa imbaraga ntangira kubigisha mu Gifaransa mbona mpawe Bibliya y’ Igifaransa. Navuye mu iyerakwa ntangira kuvuga Igifaransa kuva uwo munsi kugeza ubu nyuma naje kwigishwa Icyongereza mu nzozi kuva ubwo ntangira kuvuga Icyongereza kugeza ubu nigishijwe Iringara gutyo nyine.

Nabwira mwe musoma ibi ko mu Mana bishoboka. Ubu numva indimi nyinshi cyane harimo Igisuedois, Ikidage, Ikigiriki. Nabwira abanyempano ko kugira ubwibone ari bibi
ariko iyo wicisha bugufi Imana ikongerera iyo nza kugira ubwibone igihe navuga
Igiswahiri, Igifaransa n’ Icyongereza ntibyari kuza.

Imana ishoborara byose ntacyo itabasha gukora twizere gusa.

Ubwanditsi