Icyo abantu batandukanye bavuga ku itandukaniro riri hagati yo kuramya no guhimbaza Imana

Mu matorero atandukanye ya gikiristo habamo amatsinda atandukanye akora ibikorwa bitandukanye mu itorero. Bamwe mu bakora umurimo w’Imana basobanurako hari amatsinda afatwa nk’umutwe w’itorero bitewe n’umumaro ugaragara ayo matsinda agira, urugero ni itsinda ryo kuramya no guhimbaza Imana(WORSHIP TEAM).

Mu gihugu cyacu cy’u Rwanda habarizwa amatsinda menshi yo kuramya no guhimbaza Imana, abantu biyumvamo bitewe n’indirimbo baba baragiye bamenyekanaho ku ma radiyo na tereviziyo urugero nk’itsinda “hearing worship team”, “true promises worship team”, “Agakiza worship team”, “voice of winners worship team” ndetse n’andi menshi atandukanye abantu bakunda bitewe n’impamvu zinyuranye.

Kuramya no guhimbaza ni amagambo abiri akunze gukoreshwa hirya no hino mu nsengero, ariko bamwe mu bantu babikora ugasanga badasobanukirwa n’uburyo kuramya no guhimbaza bikorwamo.

Umukirisitu wo mu itorero rya Zion Temple twaganiriye utarifuje ko tuvuga amazina ye , yatubwiye ko abyumva ati “Ngewe ku giti cyanjye numva ko bikorwa mu kuririmba, kuramya Imana bikorwa n’umutima ubikunze kandi ubyiyumvamo mu ndirimba zituje kugirango uwo muntu abashe kwegerana n’Imana naho guhimbaza Imana bikorwa mu ndirimbo zihuta”.

UWISHEMA John Nepo Bonjour umuyobozi w’itsinda “voice of winners worship team” nawe yagize ati “Kuramya bitandukanye no guhimbaza nubwo bamwe batabimenya , kuko kuramya ni igikorwa gikorwa n’umuntu usingiza Imana, utaka Imana , uvuga ubwiza bwayo uvuga ineza yayo uvuga gukomera kwayo mbese uvuga uburwo Imana ihambaye, iyo uramya Imana ukoresha inshinga (Tu) mu gifaransa mu gihe iyo uhimbaza akoresha (Il)” yongeraho ko Abamarayika n’Ibizima, bahora bazamura amaboko babwira Imana ngo Urera. Naho guhimbazaza Imana ni ukuvuga imirimo yagukoreye ukayimeyesha n’abandi.

Bonjour J. Nepo

Atanga urugero rwo guhimbaza Imana umutu avuga ko yamukijije indwara, yamwubakiye inzu, n’ibindi.
Yohana 4: 23 itubwira ko Imana irigushaka abayiramya kandi mu mwuka no mu kuri.
Umwe mwitsinda Agakiza worship team twaganiriye yunze mu rya bagenzi be ati “Kuramya si uguhumiriza, kumanika ibiganza cyangwa gupfukama mu gihe uri gusenga. N’ubwo iyi myitwarire ishobora kugaragaza umuntu uciriye Imana bugufi mu mutima, kuramya bibera mu gice kigize umuntu cy’umwuka aho amaso y’abantu adashobora kugera. Abantu bareba ahagaragara ariko Uwiteka areba mu mutima. 1 Samweli 16:7.

Paul wo mu itsinda “voice of winners worship team” nawe yagaragaje ko kuramya no Guhimbaza bikorwa mu buryo bwinshi ubwira Imana ibyo yagukoreye, ushobora gukora ibikorwa by’urukundo nabwo ukaba usingiza. Yagize ati “kuramya no gusingiza si ukuririmba gusa nkuko abantu babifata ariko burwa mu buryo butandukanye yaba mu isengesho yaba mu bikorwa dukora bya buri munsi cyangwa no mu kuririmba ariko bigakorwa mu gihe biturutse ku mutima kuko Imana ireba umutima kandi hakabaho no kuba ubikunze”.


Umuramyi Paul

Paster MUREGANSHURO Joseph nawe yadusobanuriye icyo “Kuramya no Guhimbazi bivuze” ati “Kuramya no Guhimbaza biratandukanye, kuramya Imana ntago ari indirimbo, si n’ibyuma ducuranga kuramya Imana ni umutima .
Kuramya Imana nyakuri, ni ugukunda Imana no kuyubaha

Kuramya ni igikorwa cy’umuntu ugiye imbere y’Imana, akirerekurira gutwarwa n’ubwiza bwayo, ubwenge bwayo n’urukundo rwayo, mu kuramya tuba turi mu bwiza bwayo twegera gukomera kwayo tunemera intege nke zacu nibwo buryo bwo kugerageza urukundo tuyifitiye.

Past. Joseph M.

Ibigize kuramya (Matayo: 5:23) kwitegura, gutamba igitambo, Kwamamaza .Iyo byuzuye Imana iragaraza kuberako ariyo yakira kuramya k’ubwoko bwayo guhimbaza ni ukuvuga imirimo y’Imana ibyo yakoze mbese mu magambo magufi ni ukuyirata uyibwira abandi.
[email protected]