Ibyo kwitondera mu gihe umuntu ashaka kurushinga

Mbere yo gushyingirwa, ni ngombwa kubanza gutekereza neza no kwitonda mbere yo gutangira uwo mushinga kuko utabyitondeye wazakwicyuza.

Kubw’ izo mpamvu, ugiriwe inama yo kutiyemeza gushaka utarabitekerezaho neza. Timoteyo wa 1, 5:8 haranditse ngo: ”Ariko niba umuntu adatunga abe, cyane cyane abo mu rugo rwe, aba yihakanye ibyizerwa, kandi aba abaye mubi hanyuma y’ utizera”, ni ukuvuga ngo ukoze gutyo arutwa n’ umuntu utarakira agakiza. Umuntu wese uvuga ko akijijwe akaba adatunze umuryango we nk’ uko ijambo ry’ Imana rivuga aba yihakanye Yesu.

Ibyo byerekana rero ko ushobora gushyingirwa bikakuviramo gutakaza agakiza kawe bityo ukabura ijuru. Ibi ntibivuze ko uba ukoze icyaha cy’ ubusambanyi ariko uba unaniwe kuzuza inshingano zawe zo gutunga umuryango wawe, icyo gihe ugereranywa n’ umuntu uhakanye ukwizera kwe. Usomye urwandiko rwa Tito 2:5 havuga hati: ”No kudashayisha, no kwirinda gusambana, no kwita ku by’ ingo zabo, no kugira neza, bagandukira abagabo babo kugira ngo ijambo ry’ Imana ridatukwa”.

Usanga Tito avuga kuby’ abantu bashatse ariko ntibigera babona urubyaro. Ibyo avuga nawe birakureba kuko ushobora gufasha abantu batishoboye uhura nabo. Ugiye mu gitabo cya Tito, usanga yandika inkuru z’ abagore bashaje abasaba guhugura abagore bakiri bato avuga ati: ”Abagore bakuze nibatoze abakiri bato”. Ntitumenyereye kubona umugabo abwirwa gukunda abana abyaye ariko ni ibisanzwe ko umugore abazwa akanasabwa kubakunda. Iyo nkurikije umubabaro umugore abona ari ku bise mbona biteye impuhwe ku buryo numva nta ukwiriye kwirirwa asaba umugore gukunda abana.

Abantu benshi bitwa ko bakijijwe bashinga ingo batiteguye ndetse bakirengagiza ko bashobora gutenguhwa. Nkunda kubwira abasore iminsi yose ko bamenyereye kwiberaho ntacyo bashyira mu nda, bashobora no kumara icyumweru badacanye akariro mu rugo. Iyo umusore atarashaka, kugira amafaranga cyangwa kutayagira ntacyo biba bimubwiye aragenda n’ ubundi akitemberera kandi yabwiriwe. Iyo umusore bimuyoboye, agakena kugeza n’ aho abura isabune yo gufura, arivugira ati: ”Nta kibazo”. Icyo gihe afata umusore afata umwenda we akawanika mu kayaga kugirango ubashe kuvamo icyuya bityo nyuma y’ iminsi 2 akongera kuwambara.

Nicyo gituma mbwira urubyiruko ibihe byose ko niba utiteguye udakwiriye gushyingirwa. Kubera ko niba ushyingiwe, uba wiyemeje ko mu rugo rwawe hatazabura icyo kurya. Ibi bivuga ko uba umenyesheje isi yose ko witeguye bihagije, yuko uzatunga urugo rwawe nta mpungenge. Icyo gihe, si igihe cyo kujya gusabiriza ubufasha, kukoiyo ugize uti: ”Ngeze igihe cyo gushaka”, ubwo uba wiyemeje ku mugaragaro ko uzatunga urugo rwawe.

Nicyo gituma hari amoko abanza kubaza umusore ugeze mu kigero cyo gushaka niba afite inzu yo kubamo. Mu yandi moko bashobora kubaza umusore uzarongora bati: ”Uzarongora ute utarubaka?”. Niyo mpanvu kizira ko umusore arongora akiri mu mashuri kuko kubaka bakiri ku ishuri nta bushobozi baba bafite, kandi kurongora si umukino ahubwo bisaba kwitegura no kwiyemeza uwo mutwaro.

Ibisabwa abakobwa…

Niba uri umukobwa, ukiyemeza kurushinga, ugomba kwemera guca bugufi atari ibyo ureke kurongorwa. Tito arabisobanura ku mugararagaro ngo bakorere ingo zabo. Niyo mpanvu umukobwa umaze kujya ku mugabo atakagombye kwifata nk’ umukobwa usanzwe. Mukobwa, ugomba kumenya ko iyo washatse, ubuzima bugira impinduka ntushobora kwitwara nk’ uko wari usanzwe witwara. Umugabo wawe ashobora kuzana mu rugo rwanyu n’ inshuti ze bakarya bityo ibikoresho bikeneye gusukurwa bikiyongera, ugasanga bikuviriyemo kubabara.

Birashoboka ko byakugoraga, ugateka rimwe ku munsi kuko watekeraga ku mbabula ariko muri iyi minsi iterambere ryarabikemuye hasigaye hari uburyo bwo gutekera rimwe ubundi wataha ku mugoroba ugashyushya. Ndakubwira ko hari igihe ushobora kurongorwa n’ umugabo ukora akaba agira abashyitsi benshi ku buryo umuntu yatekereza ko mu rugo iwawe hari Sitasiyo ya Polisi. Birashoboka ko umugabo wawe ari umuntu ukunda gutegeka ku buryo iyo umushyitsi aje agutegeka kumwakira ataguteguje, akabikora kandi umaze kurangiza akazi ko mu gikoni.

Buri saha uko abashyitsi babisikana akakubwira, ati: ”Runaka, icyayi bite, icyayi bite?” Iyo wemeye kurongorwa wemera no kwihanganira gukora mu gikoni. Iyo umaze kurongorwa ntushobora kwiyemeza kujya gutunganya umusatsi igihe ubyifuriza igihe cyawe cyo kwigenga kiba cyararangiye ndetse n’ ibintu byose birahinduka kuko ntushobora kugenda uko ushaka kuko uba wica urushako.

Hari ibibazo byo mu rugo bigomba kugutwara umwanya kuko ntiwabihunga, kuko nta undi wakora inshingano zawe. Birababaje gusanga umukobwa amaze icyumweru kimwe ashatse agatangira kwifuza umukozi kandi adafite n’ umwana umwe. Yewe mukobwa wifuza umukozi w’ iki? Ubwo ni ubunebwe busa. Ushobora kwiregura ukavuga uti: ”Ahaa? Murabizi nkunda gukererwa mu byo nkora kuko mba mvuye mu kazi naniwe, byaba byiza ko najya nsiga umukozi”. Aha nakubwira nti: ”Utangiye nabi”.

Utangiye kwitwara nabi kuko ugomba gufata neza umugabo wawe umutekera neza kurusha uko bamutekeraga iwabo! Ni ukuri ukwiye gutekera umugabo wawe kugeza naho ashima avuga ati:”Urakoze Yesu kuba warampaye umufasha uteye gutya“, kubera ko atararya ibiryo biryoshye gutyo n’ ubwo byaba muri hoteli. Utangiye kumenyereza umugabo wawe ko yitabwaho n’ abandi bantu, njyewe ndakubwiye ngo utangiye nabi urushako rwawe aho uruganisha si heza. Ntugakinishe gushyingirwa, icara, tekereza, senga mbere yo guhitamo.

Mwari kumwe na Pastor Desire Habyarimana ubakunda akabifuriza umugisha w’ Imana.