Ibyakorwa n’ukoresha mudasobwa yirinda kurwara amaso

Abantu batandukanye bakoresha za mudasobwa usanga akenshi bahura n’ikibazo cyo kugira uburwayi bw’amaso biturutse ku kunanirwa k’udutsi two mu mutwe bityo amaso akagira ikibazo cy’igabanuka ry’amatembabuzi ibyo bikabangamira imikorere yayo ndetse umuntu akagira n’ububabare igihe akomanya ingohe, hakaziramo n’indwara zitandukanye z’amaso. Ariko hari ibyakorwa ukoresha mudasobwa akirinda kurwara amaso.

Mumakuru dukesha imvaho nshya, ukoresha mudasobwa agomba kwirinda kuyishyira hafi cyane y’amaso, cyangwa kure cyane y’amaso. Ni ukuvuga ko agomba kuyishyira ahantu hari santimetero 45 cyangwa 50(cm) avuye ku maso ye.

Umuntu agomba kwicara neza adahengetse umutwe, kandi si byiza ko imashini iba iteganye ku murongo ugororotse n’amaso y’umuntu, ahubwo agomba kuyishyira hasi gato akamera nk’uwunamye igihe ayirebaho.

Urumuri rwa mudasobwa ntirukwiye guhindagurika, ni byiza ko umuntu akoresha urumuri ruke kandi agomba kureba niba amabara ari muri mudasobwa igihe ayikoreraho ibintu bitandukanye cyangwa ikindi yafunguye kuri mudasobwa ye adakabije, iyo akabije aba agomba kugabanywa.

Nyuma y’isaha cyangwa mbere yayo gato umuntu agomba kuvana amaso kuri mudasobwa nibura iminota itatu, mu gihe umuntu areba kuri mudasobwa aba agomba guhindura amaso gato akareba ku ruhande nibura buri minota 10.

Mu gihe umuntu ari kuri mudasobwa, agomba kandi gukomeza gukomanya ingohe kuko bituma imvubura z’amatembabuzi amaso akeneye ziza bityo amaso agakomeza kumera neza nta burwayi ahura nabwo. Hari kandi amazi yakorewe gushyirwa mu maso nayo arafasha mu gihe umuntu azi ko amara umwanya munini kuri mudasobwa.

Ni byiza kwirinda kuvuna amaso mu gihe umuntu asoma inyandiko zanditse mu nyuguti nto.

Niba habaho ikoreshwa cyane rya mudasobwa kandi kenshi, umuntu agomba kujya kwa muganga w’amaso nibura inshuro imwe mu mezi atandatu cyangwa se mu mwaka bitewe n’ubushobozi bwe, bityo bakamurebera niba nta maso arwaye.

Ku babishoboye hari udushashi twabugenewe tugurwa turinda urumuri rubi ruva kuri mudasobwa, hakaba ndetse n’amataratara muganga ashobora kwandikira umuntu, mu gihe amusanganye ikibazo cyo guhungabanywa n’urumuri rwa mudasobwa.

Abantu bakoresha mudasobwa bagomba kwitwararika mu mafunguro yabo ya buri munsi ntihaburemo imboga, by’umwihariko imboga ziribwa ari mbisi, kuko intungamubiri zazo zifasha cyane imikorere y’imitsi y’amaso.

Umuntu ukoresha mudasobwa agomba gukora imyitozo ngororamubiri yoroheje nko guhindukiza ijosi, kunanura umugongo mu gihe amaze igihe kinini ari kuri mudasobwa.