Ibintu bitatu by’ingenzi Umukristo agomba kumenya. Evangeliste RUDASINGWA Jean Claude

1. Kwizera Imana nk’Imana iriho kandi ikagororera abayikunda, igasohoza ibyo yasezeranye.

Ugerageje gusesengura ubuzima bwacu bwa buri munsi ushobora kwibaza niba koko twizera Imana iriho, ireba kandi ikamenya ibyo dukora. Wabaza uti Imana yawe ibaho ryari? Abenshi basubizako ihoraho ariko wareba ibyo bakora ukabonako ibaho cyangwa igaragara mubuzima bwabo kucyumweru mugitondo, abandi ku isabato! Kandi wavuga ko iriho buri munsi, umutu ashobora kuba yavugako Imana abenshi bavugako bizera bakunda bakorera iriho, ariko ko itabona itanumva ibyo bakora nibyo bavuga (cyane ko abenshi bakora ibinyuranye nibyo bazezeranye nayo, nibyo bavuzeko bimuye kubw’urukundo bayikunda!).

Urukundo dusigaye dukunda Imana nk’inshuti yacu rumeze nkurwo dukunda inkoko! Ndavugako tuvuga ko dukunda inkoko ariko tukarengaho tukayirya. Urukundo ruryana, kutareka ngo Imana ibeho muritwe iteka buri munsi kandi ibe Imana ireba, yumva. (Ibikorwa rwihishwa nibibi ndetse biteye isoni no kubivuga).

• Mugukomeza gusesengura usangako kwemera no guhora twibwirako Imana igororera abayikunda kandi igaha umuntu wese ibikwiranye n’ibyo akora byatakaye. Ibi bijyana cyane n’icyizere dufitiye Imana umuremyi wacu. Niba ari uko abantu bagiye badutenguha sinabimenya. Twafashe Imana nkaho nayo ariko ishobora kutugenza.

• Mubyukuri dufite amasezerano menshi muri Kristo Yesu ariko imyitwarire yacu yerekanako wagirango amasezerano dufite mu Mana yarangije igihe cyayo. Mbese yabaye ‘EXPIRED”! Ariko Imana irinda Ijambo ryayo kugeza kugusohora. Naho ryatinda uritegereze kuzako rizaza ntirizahera.

2.Kumenya ko Imana ari Data.

• Gutakaza cyangwa kudaha agaciro ko Imana ari Data (umubyeyi) byatumye benshi batakaza igice kinini cy’ubunyangamugayo. Ibi byaturutseko ntakizere ko Imana izabakorera nk’ibyo umubyeyi akorera umwana we yibyariye. Kubura ikizere nibibi cyane kubuzima bw’umwuka ariko n’umubiri. Wari uziko kubura icyizere bishobora gutuma nubwo waba wavuwe n’umuganga ukomeye cyane imiti yaguhaye iba ipfabusa kuburwayi bwawe!

Wari uziko kubura icyizere uretse no kukwica mu mutwe bitera ubukene, ubunebwe n’izindi ngorane mubuzima. Reba nawe iyo waburiye icyizere umushoferi ugutwaye, ujya kugera iyo ijya urwaye umutwe, udatekereza neza, ishusho iza mumaso yawe niy’urupfu,impanuka, n’ibindi bibi gusa.

• Mbese waba uzi impamvu umwana wese iyo ahuye nikintu kimugoye cyangwa kimuteye ubwoba ahungira kumubyeyi? Ntakindi ni icyizeye amafitiye ko ashoboye kumutabara no kumukiza amakuba yose. Gutakaza ko Imana ari Data bizatugeza habi cyane kandi amasaziro yacu azabaho ari amaganya n’ubwoba n’umutima uhagaze.

• Imbaraga z’urupfu zizaruta cyane imbaraga z’ibyiza twagezeho n’ibyo twenda kubona. Kwamburwa ibyo twamaraniye cyangwa gushira vuba no kurwazwa (guhangayika) n’ejo hazaza bizagira imbaraga zikomeye mubuzima bwacu.

• Zirikana: Kumenya ko Imana ari Data bizatuzanira kuramba no kugerageza no gutegereza amasezerano dufite mu Mana.

• Kutamenya Imana kwacu neza guturuka cyane cyane mukuba ntamwanya tubiha ngo tumenyane nayo. Ubuse wamenya ikiri kumutima w’inshuti yawe gute koko mutaganiriye? Ushaka kumenya ikiri kumutima w’Imana, wafata umwanya mukihererana ukayibwira ibyo wumva bikuri kumutima maze nayo ikakubwira ikiyiri kumutima.

• Amasengesho yacu menshi ashingiye cyane kunda kuruta kumenya Imana. Kandi nabwo kuberako twatakaje ko Imana ari Data ikaba umurinzi wacu wo kwizerwa, ntakizere cyuko ibyo kurya dufite tuzabigumana, tubona bije ariko tukabona tunabibuze mumanzaganya.

3. Kugerageza amasezerano dufite ku Mana cyane cyane dukora uruhare rwacu

• Usesenguye igihe Yesu yazuraga Razaro (akamuha cyangwa akamusubiza ubuzima) ntabwo ariwe wagiye gukura igitare ku munwa w’imva. Kuki? Siwe awari washyizeho igitare. Kuki yemeye kumuzura? Nuko ariwe utanga ubuzima cyangwa akabutwara. Ntambaraga ufite zo kumeza imboga, no kwikiza indwara ariko ufite imbaraga zo guhinga no gutera imbuto, ufite n’ubushobozi bwo gushakisha ubwisungane mukwivuza. Korea ibyo hanyuma wibukeko Imana izaguhera umugisha mubyo ugerageza gukora urebeko itameza imboga zawe kandi ikagukiza indwara zakumugaje.

• Twibaze: Koko dufitiye Imana icyizere? Koko Imana iriho muri twe? Ese Imana ni Data? Niki nkora mpereye ku masezerano y’Imana ngo niteze imbere?

• Ukeneye KWIHANA KUKO WATAKAJE BYINSHI MU BUKIRISITO BWAWE
• Ukeneye KWIHANA KUKO UTIGEZE WIHANA KANDI KOKO UKENEYE AGAKIZA

Inyigisho ya Evangeliste RUDASINGWA Jean Claude
Tel: 0788876251.