Hariho icyo ngushimira! Alice

“ Nzi imirimo yawe, n’urukundo rwawe, no kwizera kwawe, no kugabura kwawe, no kwihangana kwawe, nuburyo imirimo yawe ya nyuma iruta iya mbere kuba myinshi. Nyamara mfite icyo nkugaya…..” Ibyahishuwe 2:19-20

Igihe kimwe umugore yabajije umugabo impamvu atajya atinda na rimwe kubyiza akora, ariko habaho ikosa akaritindaho, nuko umugabo amusubiza ko impamvu adatinda kubyiza aba yakoze aruko nyine ari byiza , ko ntacyo aba akeneyeko akosora…!

Nasanze mu mico yacu cyangwa se muri kamere yacu , tutazi kubwira umuntu ibyiza bye, ahubwo tukavuga ibibi gusa cyangwa se naho nibyo bibi bitabaho, ariko umuntu akabaho akora ibyiza ariko ntihagire umubwira ko hari ibyiza akora!

Nakunze kubona ahubwo abantu benshi banezezwa no kubivuga nyirabyo yapfuye, bakabimubwira atagishoboye kubyumva cyangwa bagahitamo kujya babivuga atumva!
Iyaba twamenyaga umumaro wo kubibwira nyirabyo, twese twatangira uyu munsi tukabikora.

Igihe kimwe nari mu mahugurwa, nimugoroba dutashye badusaba ko buri muntu atekereza umuntu aza kwandikira agapapuro kamushimira ikintu runaka cyiza yakoze cyangwa se agakoresha telephone akamushimira! Ntimwakumva umusaruro wavuyemo kuko akenshi umuntu aba abaho atekereza ko ibyo akora ntawabyitayeho cyangwa se ko ntawe byagiriye umumaro!

Nubwo iri torero ry’I Tuwatira ryandikiwe uru rwandiko ryari rifite n’ibyo rigawa, ariko ntibyabujije Yesu gutangira agira ibyo arishima hanyuma akaza guheruka ababwira n’ibyo gukosora!

Uziko umuntu wabanjije kubwira ibyiza bye, byoroha no kumubwira ibyo gukosora!
Nabonye abantu baba mu byiciro bitandukanye. Hari umuntu utajya agira icyo ashima na rimwe mu buzima, bene uwo ntiwanamusaba kuzagira uwo ashimira icyiza yakoze kuko ntacyo. Hari nubibona ariko akaba atazi gushima umuntu, ariko uru rugero rwiza rwa Yesu uwarwigana hari byinshi byahinduka haba kubo twashakanye, haba ku bana bacu ndetse no mu kazi. Yesu adushoboze.