Ese byashoboka ko ndamya Imana mu byo nkora byose?

‘’Ibyo mukora byose mubikorane urukundo.’’ 1 Abakorinto 16:14

Intumwa Pawulo hano ntabwo atoranya ibyo dukora, ahubwo aravuga ko ibyo dukora byose dukwiye kubikorana urukundo.

Pawulo ahamya ko ibyo umuntu yakora byose biramutse bidashingiye ku rukundo nta gaciro. Aragira ati ‘’Kandi nubwo natanga ibyanjye byose ngo ngaburire abakene, ndetse nkitanga ubwanjye ngo ntwikwe ariko singire urukundo, nta cyo byamarira.’’ 1 Abakorinto 13:3

Birashoboka ko waramya Imana mu bintu byose ukora. Umurimo wose ufite gukora ushobora guhinduka igikorwa cyo kuramya Imana, uramutse ukozwe mu rukundo rwa Kristo.

Uru rukundo ushobora kurugarargariza inshuti, abo mubana, abakiriya, abakozi mukorana n’abandi muhura mu buzima bwawe bwa nuri munsi. Ikibazo si ibyo ukora, igikomeye ni urukundo ubikorana. Mbese ujye ukorera byose klu rufatiro rwitwa Kristo.

Iyo impano n’urukundo bihuriye ku gikorwa bibyara umusaruro utagereranywa. Iyo umuntu afite impano mu bintu akora, akagerekaho urukundo rw’abana b’Imana, icyo akoze cyose gihinduka icyo kuramya Imana.

Nuhaguruka ufite icyo ugiye gukora yaba mu kazi, iwawe mu busitani, ku ishuri, mu biro cyangwa ikindi cyose waba ukorera Imana, ujye ugikorana urukundo rwa Kristo kugira ngo kiguhindukire igikorwa cyo kuramya Imana.

Bene iyi mirimo twakoreye mu isi ishingiye kuri Kristo kandi tukayikorana urukundo, nta kwivovota, nta kindi dufite mu mitima yacu keretse guhesha Imana icyubahiro, niyo tuzahemberwa ubwo abera bazaba bagorerwa imirimo yose bakoze.

Ibi nibyo dukwiye guharanira buri gihe kuko nubundi Imana yaturemeye imirimo myiza muri Kristo Yesu. Abefeso 2:10