Dukwiriye gusenga dufite amaboko yera (Igice cya 1)Pastor Desire

“Nuko ndashaka ko abagabo basenga hose barambuye amaboko yera, badafite umujinya kandi batagira impaka”- (1Timoteyo 2:8)

Ese abagabo bavugwa aha ni bantu ki? Ni abizera bose ko Kristo ari Umukiza baba babaye abagabo bo guhamya ibya Kristo (Ibyakozwe n’ Intumwa 1:8). Muri iyi nyigisho turareba uko abagabo bakwiye gusenga bafite amaboko yera atanduye.

Murabizi ko ibyiza byose abantu bakora cyangwa ibibi bikorwa n’ ibiganza (amaboko) niyo mpamvu ibiganza by’ abantu b’ Imana bikwiye kwera; ibi bivuze ko hari ibyanduye.

Ubusanzwe umutima uratekereza ariko amaboko niyo ashyira mu bikorwa ibyo umutima utekereje. Ibiganza bishobora gukora ibibi cyangwa ibyiza, bitewe n’ubikora.

Ibiganza byinshi bifite ibyaha, bitanga cyangwa bikakira ruswa, bikora ibiteye isoni, ibindi birica (gukuramo inda), ibindi ntibigira ubuntu ntibifasha imfubyi n’ abapfakazi, ibyinshi nta mugisha bifite.

Ibiganza byera iyo ubirambuye uramya Imana iranezerwa kuko birera kandi nta mugayo biba bifite. Iyo turambuye ibiganza turamya Imana yifuza kumenya imibereho ya nyiri ibiganza.

N’iki gituma mu matorero indwara zidakira, abadayimoni badahunga n’uko abaturambikaho ibiganza bataba bejejwe kuko ibiganza byera birakiza, aha twakwitonda cyane kuko niba hari ibiganza bikiza harimo n’ibindi byica:

Iyo umuntu akurambitseho ibiganza asambana, abesha, yiba, yuzuye umujinya wowe uzamukuba 2 niyo mpamvu umuntu utazi neza imbuto ze udakwiriye kwemera ko akurambikaho ibiganza kuko aba akubibyemo imbuto.
Inyigisho irakomeza.........

Niba wifuza gusengerwa cyangwa kugisha inama, waduhamagara kuri +250788422984. Dusengera ibyifuzo by’abantu k’ubuntu. Sangiza ubu butumwa inshuti zawe. Pastor [email protected]