Daniyeli 12:3

Kandi abanyabwenge bazarabagirana nk’ umucyo wo mu isanzure ry’ ijuru n’ abahinduriye benshi kubukiranuka bazaka nk’ inyeyeri iteka ryose.