Billy Graham yagarutse ku bikwiye kwitonderwa mu mwanya wo gusenga

Amasengesho ni ikintu cy’umwihariko kandi cy’agaciro ku bakirisitu, ndetse ni inshingano akaba ariyo mpamvu akwiye gushyirwamo imbaraga umuntu akabikora abishyizemo umutima. Niba Yesu umwana w’Imana yarafataga umwanya agasenga mu buzima bwe yabayeho hano mu isi twe twagakwiye kubikora kurushaho.

Ni gute wakwirinda kurangara mu gihe uri gusenga? Intambwe ya mbere ni ugutekereza ku Mana uri gusenga, ntabwo uba uri gusenga ku bwawe cyangwa undi muntu uba uri gusenga Imana ifite imbaraga n’icyubahiro kandi yaremye ibiriho byose. Uhawe umwanya wo kuganira na perezida wa Amerika cyangwa Umwami kazi w’ubwongereza, ntabwo wasinzira cyangwa ngo urangare. Graham agaragaza ko uburyo Imana ariyo ifite ubushobozi, kwera, n’ubwenge ariko abantu bayigera imbere ntibabihe agaciro. (Kuva: 15:11)

Mu gihe umuntu agiye gusenga akwiye gufatanya wo kuramya Imana uyishimira uburyo ari nziza, ariko akenshi usanga abantu bajya gusenga bafite urutonde rurerure rw’ibintu bifuza ku Mana ko ibakorera. Ariko mbere yo kwereka Imana ibyo uyifuzaho, ugomba kubanza kuyishimira kubw’urukundo rwayo rutangaje, rwatumye itanga umwana wayo w’ikinege kugirango apfire abatuye isi. Ugashimira Imana imigisha ibonerwa muri Kristo Yesu Imana iha abantu uko bwije n’uko bucyeye.

Ariko abenshi birabafasha kwandika ibyifuzo by’ibyo bashaka ku Mana mu gihe bari gusenga. Ariko ntabwo bikwiriye gutwara ibitekerezo cyane ngo bikubuze gusabana n’Imana, bigatera ibyishimo byinshi iyo Imana isubije amasengesho.

Billy Graham asoza abwira abantu guha Imana umwanya mwiza mu minsi umuntu arimo, kandi bakibuka ko kubwa Kristo twemererwa kwegerana n’Imana. (Efeso: 2:18)

Billgraham.org