Benshi mu rubyiruko rw’Abakristo basuzugura itegeko rya Bibiliya, bagasambana mbere yo kurushinga!

Benshi mu rubyiruko rw’bakristo basuzugura itegeko rya Bibiliya, bagahitamo kuryamana mbere yo kurushinga. Ibi ntibiri mu Rwanda gusa, ahubwo usanga ari umudayimoni wateye ku isi yose. Mu bushakashatsi buherutse gukorwa n’ikigo ChristianMingle, 61% by’urubyiruko rw’Abakristo bashatse kwiyerekena bavuze yuko bakunda gukora imibonano mpuzabitsina idashingiye ku rukundo (ishingiye ku irari), naho 11% gusa ngo bumva bategereza abo Imana izabahaho abafasha bakaba ari bo bapfundura agaseke.

Mu kiganiro ikinyamakuru The Christian Post cyagiranye n’Abakristo babiri, bagaragaje aho babogamiye ku bijyanye no kwizera, imibonano mpuzabitsina no kurushinga (marriage). Aba bakozi b’Imana banasobanuye igituma urubyiruko rwinshi rurimo kurwana n’umuco wo kwifata mu busore bwabo.

Heather Lindsey ukomoka i Michigan yimukiye New York City mu w’ 2004 afite imyaka 22. Uyu mukobwa yakomeje gusenga nk’uko bisanzwe, kandi akomeza kwifata nk’Umukristo.

Uko Lindsey yakomeje kumenyera mu itorero, yakomeje kubona ko iryo torero rigaruka ku gusoma Bibiliya no kubana n’Imana. Nk’umukobwa w’urubyiruko, nyina yamugiraga inama yo kwifata mu gihe azaba afashwe n’irari ry’umubiri. Ariko ku ishuri, Lindsey “yahaye Kristo umutima we.” Aho ni ho yamenyeye mu mutima we ko gukora imibonano mpuzabitsina mbere yo kurushinga ari icyaha (ubusambanyi).

Ariko n’ubwo Lindsey yari azi ibyo byose, ageze New York yasubiye inyuma akajya asambana n’abamurambagiza bose. Yabwiye The Christian Post ati "N’ubwo nari nzi yuko ari bibi, nakomeje gusambana mbere yo kurushinga." Aha yavuze ko ngo icyabimutegaraga ari uko yumvaga ataba wenyine. “Iyo uri ingaragu wumva udashaka kuba wenyine.”

Ibi ni byo benshi mu rubyiruko bitwaza bizwi nka copinage, bavuga ko batabasha kuba bonyine. Nyamara Yesu yaravuze ati “Ijisho ry’iburyo nirigucumuza, rikuremo urite kuko ari byiza ko urugingo rumwe rwarimbuka kuruta ko umubiri wawe wose wajugunywa muri Gehinomu” Matayo 5:29. Benshi bizirika kuri ba copin (es), ariko ubugingo bwabo buba bugana mu irimbukiro. Icyiza ni ukutagira copin (e) kuruta kumugira akakurimbura.

Lindsey yari afite incuti mu itorero, zikamurambagiza ariko zikamukoresha ibyaha n’ubwo yari azi ko ari icyaha ku Mana. Ibi byaterwaga n’uko yageze aho akaganzwa n’intege nke. Yatangarije CP ati "Twese twarasengaga, ariko twari indyarya. Twavugaga ko dukunda Yesu, ariko tugahinyura ibyanditswe byera bivuga ko gusambana ari icyaha.”

Lindsey yageze aho yitandukanya n’abantu bose bari bafite iyo mico y’ibyaha. Yaje kurushinga, yimukira Atlanta, ubu afite imyaka 31. Yashinze umuryango CEO “Pinky Promise”, ushishikariza abakobwa n’abagore kwirinda gukora imibonano mpuzabitsina keretse ari abafasha babo.

Mu bushakashatsi bwakorewe ku rubyiruko rw’Abakristo basaga 716, 11% gusa ni bo bagaragaye ko batarakora imibonano mpuzabitsina mbere y’uko barushinga. Benshi mu basigaye bagaragaje ko byabaye akarande kuryamana n’abo batashyingiranywe.

Ubu bushakashatsi bunagaragaza ko gusenga bitanga imbaraga zo kunesha ibishuko ku barembejwe n’irari ry’umubiri, bikabafasha kudakora imibonano mpuzabitsina mbere y’uko barushinga.

CP