Aka kantu nawe kakubera isomo

Hari utuntu abantu bagenda basangirira ku mbuga nkoranyambaga (Facebbok, Whats App), tumwe tuba twuzuyemo amagambo y’urwenya, utundi turimo amagambo y’inyurabwenge usanga akenshi nubwo bitaba bigaragara mu Bibiliya ariko harimo amasomo y’ubuzima busanzwe.

Aka ni kamwe mu two abantu bakomeje gukwirakwiza bohererezanya kandi ukoehereje wese akavuga ko hari ukuntu kamukoze ku mutima. Reka tuguhe akanya nawe usome wenda kagufasha cyangwa ukazagafashisha abandi nk’agatekerezo!

Hari umwana w’umuhungu wagiraga umujinya cyane agakunda no kubwira nabi inshuti ze. Papa we umunsi umwe amuha agasashi karimo imisumari aramubwira ngo igihe cyose uzajya urakaza inshuti zawe cyangwa ukazibwira nabi ujye utera umusumari muri ruriya rubaho rwubatse urugo.

Umunsi wa mbere atera imisumari 37 muri rwa rubaho, ibyumweru bikurikiyeho agenda yiga kugenzura umujinya we, ubwo umubare w’imisumari ugenda ugabanuka umunsi ku wundi kuko yari amaze kubona ko kugenzura umujinya ari byo byoroshye kurusha gutera imisumari muri rwa rubaho.

Ni uko agera ku munsi atateye umusumari n’umwe, maze ajya kubwira se ko uwo munsi nta musumari yateye. Maze noneho papa we aramubwira ati: ngaho uko buzajya bwira utabwiye umuntu nabi ujye ukuramo umusumari umwe! Ni uko iminsi irashira kugeza aho umwana akuyemo ya misumari yose, aragenda abwira se ko yose yayikuyemo.

Ni uko aramufata amujyana imbere ya rwa rubaho yari yarateyemo imisumari aramubwira ati : "Mwana wange witwaye neza ariko reba ukuntu uru rubaho rurimo imyenge! Ntabwo uru rubaho ruzongera kumera nk’uko rwahoze mbere n’ubwo imisumari yari irimo yavuyemo".

Arongera ati: "Nawe rero iyo urakaranyije n’inshuti yawe ukayibwira amagambo mabi cyangwa ukayihemukira, burya uyisigira igikomere ku mutima izahorana iteka! N’iyo wamusaba imbabazi, mbese nk’uko imisumari yasize imyenge muri uru rubaho nabyo niko bigenda nawe azakubabarira ibikomere bishire ariko inkovu azigumane iteka".

Isomo: Burya guhemuka ni ugukomeretsa umutima kandi n’iyo igikomere cyakira burya ngo ahavuye igisebe hasigara inkovu, bikaba bibi cyane rero iyo inkovu yongeye gukomereka. Nujya guhemuka jya uzirikana ko uri gukomeretsa umutima kandi n’iyo wazagerageza kuwomora bitazamera nka mbere uko wahoze.

Nawe wakuramo iryawe somo!