Aho kurwara gute (Goutte) narya puwaro (Poireaux)

Gute ni indwara yo kugira utubuye twirundira aho igupfa rihurira n’irindi, ni ukuvuga mu mano, mu mavi ndetse no mu bujanja. Utu tubuye twirema ari uko mu maraso harimo aside irike (acide urique) nyinshi. Iyi ndwara ikunda kwibasira abantu barya inyama nyishi, ariko cyane abagabo ndetse n’abagore bageze igihe cyo gucura ni ukuvuga barengeje imyaka 45.

Burya ntakabura imvano: Inyama nyinshi + Inzoga nyinshi = Goutte!
Uku kwiyongera mu maraso kw’iyi aside(hyperuricemia) ari nayo itera utu tubuye, biterwa:

-  Kurya inyama nyinshi kuko poroteyine zazo zifite pirine (purine) nyinshi, kandi iyi purine ikaba ariyo itanga iyi aside.

-  Kuba impyiko zitari kuyisohora kuburyo buhagije, bitewe no kunywa inzoga.
Ibimenyetso by’indwara ya gute:

• Kubyimba, no kuribwa amano, amavi, no mu bujanja,
• Guhishira, gutukura cyangwa gushashagirana amano by’umwihariko ino rinini.
• Umutima utera buhoro
• Umuriro
• Guta ubwenge
• Kudahina no kugorama kw’amano

Puwaro ni ikiribwa kirinda kandi kikanavura gute! Iki kiribwa cyo mu mwoko bw’ibitunguru kizwi nka puwaro gifite ubushobozi Imana yagihaye bwo gusohora ya aside twavuze mu nkari igihe yabaye nyinshi mu mubiri bitewe n’uko gituma habaho kwihagarika (action diurétique). Ibindi biribwa bikora nkacyo ni sereli , water melon, intoryi.

Ufite iyi ndwara agirwa inama ko, yafata puwaro akazikatira mu kirahure 1 zikuzuramo, maze akaziteka muri litiro y’amazi, iminota 5 nta munyu urimo. Akanywaho (uwo mutobe) ikirahure 1 mu gitondo, sa sita ikindi, nimugoroba mbere yo kurya. Akajya abikora 2 mu cyumweru asimbutse iminsi 2, maze agahagarika inyama n’inzoga. Bidatinze wabona impinduka.

Aho byavuye:
Santé par les aliments

[email protected]