Abakristo bagomba kugira ibyo bigomwa bagakurikira Yesu Francis Chan

Mat 10:16 Dore mbatumye muri nk’intama hagati y’amasega,nuko mugire ubwenge nk’inzoka ,kandi muzabe nk’intuma mutagira amahugu. Ariko mwirinde abantu,kuko bazabagambanira mu nkiko,kandi bazabakubitira mu masinagogi.

Mu giterane cyari giteraniyemo abantu 1,000 mu mujyi wa Washinton D.C,Pastor Francis Chan yabwiye abo bakristo ko bagomba kureka kureba mu maso y’isi ahubwo amaso yabo bakayahanga Imana.

“Ndahamya ko amatorero akeneye ivugurura mu nzira nyinshi zitandukanye,birababaje kubona Abakristo basigaye bakora ibinyuranye n’ugushaka kw’Imana inzira nyakuri ni ukuva muri ibyo bidahesha Imana icyubahiro bagakurikira Kristo.

Muri Mat 10:38-39 haravuga ngo “Kandi utikorera umusaraba we ngo ankurikire,ntakwiriye kuba uwanjye.Urengera ubugingo bwe azabubura,ariko utita ku bugingo bwe ku bwanjye ,azabubona.”

Uyu mushumba yakomeje avuga ko ikibazo cy’ingutu muri iki gihe ngo ni uko kugirango uhindure isi,uvuge byumvikane,ngo bisaba kuba uri umuntu uzwi cyane kandi ukunzwe ngo kandi Yesu yavuze ko kugirango tubashe kumukurikira tugomba kugira ibyo twigomwa.Yesu yavuze ko adutumye turi nk’intama hagati y’amasega, tugomba gushinga ikirenge mu cye kugirango tubashe kumukurikira.

Ni cyo cyatumye na Yesu ababarizwa inyuma y’irembo,kugirango yejeshe abantu amaraso ye.Nuko dusohoke,tumusange inyuma y’urugo twemeye gutukwa ku bwe.Heb 13:12-13

Tugomba gukurikira Yesu,tukemera kugeragezwa,njye nahitamo kubambanwa na Kristo aho kugira ibyishimo by’igihe gito mu isi.Ese uko dusengera hamwe ni nako dufite ibyiringiro byo kujya mu ijuru no kubabazwa ku bwa Kristo?


Abatari bake bakiriye agakiza