‘’Abakorera ijuru bazarijyamo n’abakorera umuriro bazwujyamo’’ Billy Graham

Umukambwe w’umuvugabutumwa mpuzamahanga Billy Graham aritegura ko muri uku kwezi azashyira hanze igitabo cye cya nyuma kizaba kibumbatiye inyigisho zose muri Bibiliya zivuga kuri Gehinomu ( umuriro).

Billy Graham w’imyaka 96 y’amavuko ntagishobora gutanga ibiganiro no kubwiriza kuko ubu hashize imyaka 10 akoze igiterane cye cya nyuma.

Urubuga rutangaza amakuru ya Gikristo Christian today kivuga ko nyuma y’aho amariye kwandika igitabo yise ‘’The reason for my Hope’’ ugenekereje ni impamvu y’ibyiringiro byanjye, yahise akomerezaho gukora igitabo ku nsanganyamatsiko y’ubuzima buhoraho.

Billy Graham avuga ko nubwo umuco wa benshi ubereka inyungu za nyuma y’ubu buzima, ariko ari bake batekereza cyane aho bazamara ubuzima butagira iherezo buzakurikira ubu.

Iki gitabo cya nyuma cya Billy Graham kizaba kitwa Where I am: Heaven, Eternity, and our Life Beyond. Muri iki gitabo azasesengura icyo Bibiliya ivuga ku ijuru ndetse na Gehinomu (umuriro).

Muri iki gitabo Billy Graham atangira agira ati ‘’ Umuriro ntabwo ari igitekerezo cyangwa ibyo abantu bibwira gusa cyangwa filimi yashyizweho y’iterabwoba. Ni ukuri kuzuye k’ubuzima butegereje abanzi b’Imana, batemera ko Imana iza ngo ibahindure ibyaremwe bishya, ngo babeho mu mbabazi zayo no mu rukundo rwayo.’’

Akomeza agira ti ‘’ Bamwe bibwira ko bazahitira mu ijuru mu gihe isi izaba irangiye ngo kubera ko Imana ari urukundo.’’ Ku bwe asanga ibyo byaba ari uguhakana igitambo cy’Umwana w’Imana Yesu Kristo witanze ku musaraba. Agira ati ‘’ Ntimukibeshye mutyo, Imana ntinegurizwa izuru, ni Imana, yera, itabera kandi ikiranuka ntabwo rero irimo gutegura ijuru ry’abanyabyaha banze kwihana.’’

Ku bwe asanga nubwo umuriro wabaye nk’uwirengagizwa mu nyigisho za benshi, bamwe bakaba barawuhinduye nk’umuhango ariko ko Yesu yawigishijeho bikaba bibabaje kubona abantu batabyitayeho.

Iki gitabo gisesengura cyane inyigisho zijyanye n’ijuru ndetse n’umuriro binyuze mu byanditswe byera. Graham atangazwa no kubona abantu benshi barahinduye inyigisho z’uko umuriro uzatwika abanyabayaha nk’igitekerezo, bakabyoroshya ariko ko nk’uko abakorera ijuru bazaribona n’abakorera Gehinomu bagomba kujyayo.

Avuga ko kandi ibyo bifitiwe ibimenyetso bifatika mu byanditswe byera. Kuri we asanga iki ari igihe itorero rya Kristo rikwiye kubwiza ukuri isi ko amasezerano y’Imana ari ay’ukuri, ko abakorera ijuru bazaribona ariko kandi bakwiye no kwirinda umuriro.